Proje İşbirliği

Üniversitesi-Sanayi İşbirliği faaliyetleri Arproged tarafından sunulan iki yol ile gerçekleştirilmektedir. Birinci yol da sanayi kuruluşlarından gelen proje önerileri değerlendirilir. Arproged’e ulaşan tüm öneriler ön incelemeden geçirilir. Eğer ön incelemede uygunluk kararı verilirse, sanayi kuruluş temsilcileri ile konunun uzmanı akademisyenler bir araya getirilerek proje geliştirme toplantıları gerçekleştirilir. İşbirliği yönünde adım atıldığı takdirde uygun fon araştırma, proje teklifi hazırlama ve proje başvurusunu tamamlama konusunda destek sağlanır.

İkinci yol ise Okan Üniversitesi Araştırma Kapasitesi dahilinde gerçekleştirilen akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yeni fikir ve teknolojilerin sanayiye aktarılması olarak değerlendirilmekte olup, yeni fikir ve teknolojinin hayata geçebileceği uygun sanayi kuruluşunun tespit edilmesi gerekmektedir. Uygun sanayi kuruluşu bulunduğunda uygulanan yöntem ve destekler aynı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sanayi kuruluşu tarafından onaylanan ve kabul edilen projeler için gerçekleştirme faaliyeti başlatılır ve sözleşme hazırlama, fikri mülkiyet haklarına yönelik müzakereler ile proje yönetimi desteği Arproged tarafından sağlanır.

 

Türkçe