Ekibimiz

Orhan B. Alankuş - ARPROGED Direktörü  ( 01Haziran 2022 itibariyle görevinden ayrılmıştır) 

Orhan B. Alankuş lisans ve yüksek lisans derecesini sırasıyla 1978 ve 1979 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora derecesini ise 1982 yılında Imperial College of Science and Technology London’da tamamlamıştır. 1982-1984 yılları arasında Imperial College da ve RPD Limited’ta Proje Koordinatörü, Araştırmacı olarak çalışmıştır. 1984 yılında TOFAŞ’ta çalışmaya başlamış, bir çok farklı pozisyonda görev almış, ARGE bölümü kuruluşundan itibaren ARGE Müdürlüğü ve ARGE Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Uludağ Üniversitesi Teknoparkında TOFAŞ Araştırma Şirketi Platform A.Ş. kuruluşunda bulunmuş ve Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. 2008-2011 yılları arasında Koç Holding’de Teknoloji ve Çevre Koordinatörü olarak görev yapmıştır.2011 yılından bu yana Okan Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve Araştırma Projeleri Direktörlüğünü yürütmektedir.

Mehtap Kurtoğlu - ARPROGED Müdürü 

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Computer and Telekommunication alanında lisansını tamamlayıp aynı bölümde Robotics-Artificial İntelligance konusunda yüksek lisans yapmış,doktora çalışmalarına başlamış, konusunda NATO dan Best Paper ödülü almıştır. Akademik geçmişinin yanısıra,  NETAŞ NORTEL NETWORK, ICTERRA, MITOS Medical Teknolojiler, KDE Bilişim, BORSA İstanbul, Ericsson Optronics, Teknopark İstanbul ,GENSİS firmalarında 23 senelik profesyonel iş hayatı tecrübesine sahiptir. Bu süreç, uluslararası firmalarda, AR-GE mühendisliği, Strateji Planlama, Uluslararası Satış ve Pazarlama, Kurumsal Gelişim, Uluslararası Firma Kalite değerlendirilmesi, Eğitim ve Proje yöneticiliği, IT yöneticiliği, TEKNOPARK Kurumsal Gelişim yöneticiliği olarak değerlenmiş ve çeşitli TEYDEB Projelerinde ve uluslararası ARGE projelerinde yer almıştır. 16 yıl önce kendi firmasını kurup, Savunma Sanayii projelerinde, ulusal ve uluslararası firmalarda danışmanlık yapmıştır ve girişimcilik tecrübesine de sahiptir. 4 yıl EADS offsetlerini yönetmiş,  SSM ile diğer paydaşlar arasında:  EADS(European Aeronautic Defense and Space Company) Eurocopter-TAI, EADS Airbus-TAI/PFW/ LISI/Fokker Elmo, EADS Defense & Security – RAMSYS  ilişkilerinden, ihracat ve raporlama faaliyetlerinden sorumlu olmuştur. EADS Konsorsiyumu ile KOBİ ve  Üniversitelerle, işbirlikleri ve yeni teknoloji kazanımları, üretimi ve ihracaatı anlamında çalışmalar yapmıştır. Proje Yönetimi, Teknoloji Yol haritası, Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisans süreçleri, E-Ticaret, Pazarlama ve Satış Stratejileri, Unified Network, Pazar oluşturma ve Yönetme, Değer yönetimi, TRILLIUM  Capability Maturity Model(Carnegie Mellon University) kalite eğitimi, gibi, yurdışı ve yurtiçinde birçok eğitim alımış, uygulanmış ve kandi takımalarını oluşturup eğiterek sürdürülebilirlik  ve iyileştime prosesleri anlamında  firmalara değer katmıştır.

Deniz Özer - Modül 2:  Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Sorumlusu

Deniz Özer lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden almıştır, master derecesini 2006 yılında aynı fakültede Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği alanında tamamlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Başkent Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Programını tamamlamıştır. 2005-2006 yıllarında Novagenix Biyoanalitik İlaç AR-GE Merkezinde AR-GE Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2006-2007 arasında University of South Florida, Tampa, USA, Yabancı diller programına katılmıştır. 2008’de University of South Florida, Klinik Araştırmalar Sertifika Programını tamamlamıştır.2010-2011 arasında Novartis İlaç’ta Kalite Kontrol Analisti olarak görev yapmıştır. 2015’ten bugüne Okan Üniversitesi’nde Proje Geliştirme ve Yönetim Kıdemli Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.

Cansu Topal -  Modül 4 :  Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Sorumlusu

Cansu Topal, lisans ve yüksek lisans derecesini sırasıyla 2001 ve 2008  yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Georg-August Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göttingen Almanya’da,Doktora derecesini ise 2014yılında Almanya’da aynı Üniversite’de yapmıştır. 2003-2010 yılları arasında serbest avukatlık yapmıştır. 2014 yılından itibaren OÜ’deUluslararası Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku vb. alanlarda ders vermektedir , Fikri mülkiyet hukuku alanında kitabı ve makaleleri vardır. Fikri Mülkiyet Platformu üyesidir.

Merve Maçin -  Modül 4-5 :   Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri ve Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Sorumlusu 

Merve Maçin, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü' ndeki lisans öğrenimini 2010 yılında tamamlamıştır. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.Yedi yılı aşkın süre özel sektörde proje mühendisi, pazarlama sorumlusu ve ürün yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Eğitim koordinatörü olarak yeşil bina sektöründe görev almıştır. 2019 yılında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde Proje Destekleri ve Eğitim Bölümü Sorumlusu olarak çalışmıştır. Şubat 2020’ den bu yana İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’ nde Proje Geliştirme Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Türkçe