Ekibimiz

Doç. Dr. Elif ALTÜRK - ARPROGED Direktörü  

Doç. Dr. Elif ALTÜRK,  lisans ve yüksek lisans derecesini sırasıyla 1997 ve 1999 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Doktora derecesini ise 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü’ nde tamamlamıştır. Doktora sonrası polimer bilimi üzerine çalışmalarını Fransa’ da Universite de Cergy-Pontoise’ de gerçekleştirmiştir. Çalışma alanları arasında organik fotovoltaikler, perovskite güneş pilleri, elektrokromik cihazlar, ince film üretimi, nanomateryaller, ince film üretimi, organik cihazların kararlılığı konuları yer almaktadır.  2009-2022 yılları arasında TÜBİTAK-MAM’ da Kıdemli Uzman Araştırmacı olarak görev alan ALTÜRK, Ekim 2022 itibari ile ARPROGED Direktörü olarak görevine başlamıştır.

MSc. Mehtap KURTOĞLU - Teknolojik Girişimcilik Müdürü

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Computer and Telekommunication alanında lisansını tamamlayıp aynı bölümde Robotics-Artificial İntelligance konusunda yüksek lisans yapmış,doktora çalışmalarına başlamış, konusunda NATO dan Best Paper ödülü almıştır. Akademik geçmişinin yanısıra,  NETAŞ NORTEL NETWORK, ICTERRA, MITOS Medical Teknolojiler, KDE Bilişim, BORSA İstanbul, Ericsson Optronics ( Stockholm-Sweden), Teknopark İstanbul ,GENSİS firmalarında 34 senelik profesyonel iş hayatı tecrübesine sahiptir. Bu süreç, uluslararası firmalarda, AR-GE mühendisliği, Strateji Planlama, Uluslararası Satış ve Pazarlama, Kurumsal Gelişim, Uluslararası Firma Kalite değerlendirilmesi, Eğitim ve Proje yöneticiliği, IT yöneticiliği, TEKNOPARK Kurumsal Gelişim yöneticiliği olarak değerlenmiş ve çeşitli TEYDEB Projelerinde ve uluslararası ARGE projelerinde yer almıştır. 2005 de kendi firmasını kurup, Savunma Sanayii projelerinde yer almış, ulusal ve uluslararası firmalarda danışmanlık yapmıştır ve girişimcilik tecrübesine de sahiptir. 4 yıl EADS ( offsetlerini yönetmiş,  SSM ile diğer paydaşlar arasında:  EADS- European Aeronautic Defense and Space Company, Eurocopter-TAI, EADS Airbus-TAI/PFW/ LISI/Fokker Elmo, EADS Defense & Security – RAMSYS  ilişkilerinden, ihracat ve SSM faaliyetlerinden sorumlu olmuştur. EADS Konsorsiyumu ile KOBİ ve  Üniversitelerle, işbirlikleri ve yeni teknoloji kazanımları, üretimi ve ihracaatı anlamında çalışmalar yapmıştır. Proje Yönetimi, Teknoloji Yol haritası, Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisans süreçleri, E-Ticaret, Pazarlama ve Satış Stratejileri, Unified Network, Pazar oluşturma ve Yönetme, Değer yönetimi, TRILLIUM  Capability Maturity Model(Carnegie Mellon University) kalite eğitimi, gibi, yurdışı ve yurtiçinde birçok eğitim alımış, uygulanmış ve kandi takımalarını oluşturup eğiterek sürdürülebilirlik  ve iyileştime prosesleri anlamında  firmalara değer katmıştır. RTTP- REGISTERED TECHNOLOGY TRANSFER PROFESSIONAL eğitmlerinin tümünü sertifikalı olarak tamamlamıştır.

 

  • Dr. Yılmaz Başar ÖZER – Proje Geliştirme Uzmanı

Yılmaz Başar ÖZER, lisans derecesini 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden, yüksek lisans derecesini 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler ve Yönetişim programından alırken doktora derecesini ise 2022 yılında Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları programında ‘İklim Kriziyle Mücadelede Kentsel İklim Yönetişimi: Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Rolü ve İklim Eylem Planları başlıklı tez çalışmasıyla almıştır. 2014-2022 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Proje Asistanlığı görevini yürüten, 2023 yılında LÖSEV-Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfında Proje Yönetmeni ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapan Özer, Eylül 2023 itibariyle Okan Üniversitesi ARPROGED Proje Geliştirme Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

 

Türkçe