Hakkımızda

Okan Üniversitesi Araştırma Proje Geliştirme Direktörlüğü (ARPROGED), Okan Üniversitesi’nde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla endüstriye sunmaktadır. Okan Üniversitesi’nin üniversite-endüstri ara yüzü olarak hizmeti vermek amacıyla kurulan ARPROGED, ‘bilgi’yi endüstri ile buluşturmayı ve edinilen katma değeri ticarileştirmeyi hedeflemektedir.

Bilimsel ve teknolojik bilgiye kolyaca ulaşılmasını sağlamak, teknoloji esaslı bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesine öncülük etmek ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla 2011 yılında oluşturulan ARPROGED, TÜBİTAK 1601 “TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” 2015 yılı itibariyle TTO Destek kapsamında değerlendirilmiştir.

Okan Üniversitesinin ‘Teknoloji Transfer Ofisi’ olarak tanımlanan ARPROGED’in vizyonu uluslararası ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma faydalı hale getirilmesidir.

Misyonu ise bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-endüstri işbirliği yolu ile artırılması ve bu bilgilere dayalı üretilen yeni teknolojilerin endüstriye sunulması, ulusal ve uluslararası destek fonları aracılığıyla araştırmalara kaynak sağlanması, üretilen bilginin koruma altına alınarak, bilginin değere dönüştürülmesiyle girişimcilere uygun platformların yaratılmasıdır.

Türkçe