Faaliyetler

Araştırma Proje Geliştirme Direktörlüğü "ARPROGED1 Okan Üniversitesinin Stratejik Planı hedefleri kapsamında, araştırma sürecinin bütünsel bir mekanizma ile yönetilmesi amacı ile Ekim 2011’de kurulmuştur. Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi “ARPROGED”; 2015 yılı Ocak ayı itibariyle “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenmektedir.
ARPROGED, teknoloji transfer sürecini yürüten, üniversite ve endüstri arasında köprü görevini üstlenen birimdir. Hizmetlerimiz;

ARPROGED‘in Okan Üniversitesi araştırmacıları, öğrencileri ile girişimciler ve endüstriye sağladığı hizmetler aşağıdaki faaliyetlerden oluşmaktadır.

o Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
o Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
o Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)
o Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
o Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Türkçe