Fikri Mülkiyet

Okan Üniversitesi web sitesinde ve ARPROGED portalında yer alan “Buluş Bildirim Formu” ile akademisyenler, öğrenciler ve diğer buluşçular, buluşlarını ARPROGED’e direk olarak iletebilmektedirler. ARPROGED’e gelen buluş bildirimleri yayınlanarak yürürlükte olan yönerge uyarınca ARPROGED koordinasyonunda oluşturulan Fikri Haklar Kurulu'nda üyeler ve konuyla ilgili davet edilen akademisyenler tarafından incelenir ve buluşun yenilik seviyesi, geliştirilmesi için gereken yatırım ihtiyacı ile ticarileştirme ve olası katma değeri araştırılır. TTO tarafından düzenlenen ve sözleşmeli patent vekili firmalarca gözden geçirilerek nihai hale getirilen buluş bildirimleri için patent araştırması yapılır. TTO ile anlaşmalı patent vekili ile birlikte yapılan çalışmalarla mevcut patent başvurularının PCT sürecine devam edilip edilmeyeceği de değerlendirilir. ARPROGED olarak akademisyenlere ve paydaşlara başta patent olmak üzere fikri mülkiyete konu olan marka, eser, patent, faydalı model ve tasarım kültürünü yayabilmek için fikri mülkiyet hakları konularında, eğitimler organize edilmektedir. Fikri Mülkiyet Haklarına yönelik konusunda uzman olan Patent Büro'ları, üyesi olduğumuz USIMP platformunda yeralan TTO'lar ve Fikri Mülkiyet alanında uluslarası kuruluş olan Licensing Excecutive Society'nin Türkiye kolu LES-Turkey ile birlikte çeşitli seminer ve konferanslar organize edilmektedir. Bu seminer konferanslar Üniversite ve Üniversite dışından katılımlara açıktır.

Türkçe