TÜBİTAK ARDEB Projeleri Yazma Çalıştayı, 25 Haziran'da Hezarfen Ahmet Çelebi Konferans Salonunda!

Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü ARROGED’in amaçlarından biri de akademisyenlerin ve araştırmacılarının planladıkları veya yürütmekte oldukları projeler için ulusal ve uluslararası fonlardan maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamaktır. Proje geliştirme, sözleşme ve müzakere ile proje yönetimi aşamalarında akademisyenlere verilen desteklerle, araştırmalarına vakit ayırabilmelerini hedeflenmektedir.

Proje geliştirme sürecinde, akademisyen ve araştırmacılarımızın araştırma konularını ve yetkinlikleri ile ilgili olarak, açık programlarla eşleşmeleri durumunda kendilerinin bire bir bilgilendirilmeleri çalışmaları da devam etmektedir.

Süreçte ayrıca akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda, kendileri için uygun destek programlarının aranması çalışmaları da yürütülmektedir.

Okan Üniversitesi ARPROGED tarafından, öğrencilerine, akademisyenlerine ve araştırmacılarına, teorik, interaktif ve uygulamalı “TÜBİTAK ARDEB Eğitimi” verilecektir.

Eğitim süresince; katılımcıların kendi projeleri veya örnek proje fikirleri üzerinden TÜBİTAK ARDEB Programı'na proje hazırlamaları konusunda uygulamalı olarak eğitilmeleri, proje hazırlama kapasitelerinin ve TÜBİTAK ARDEB proje kültürlerinin artırılması hedeflenmektedir.

09.30-10.00

AÇILIŞ KONUŞMASI

ARPROGED Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü

Prof.Dr. Orhan Alankuş

10.00-11.15

TÜBİTAK ARDEB Genel Bilgilendirme

Öneri Formu ve Eklerinin Tanıtımı

Online Başvuru Sistemi

Proje Değerlendirme Süreci

ARPROGED Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanları

Deniz ÖZER

Sezer Köylü TOKGÖZ

11.15-11.30

Ara

11.30-12.15

TÜBİTAK Proje Hazırlama Deneyim Paylaşımı

Dr.Öğr.Üyesi Selim Dündar

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi /TÜBİTAK 3501 Proje Yürütücüsü

12.15-13.00

Öğlen Arası

13.00-13.30

Grup Çalışması 1- Proje Önerisi Geliştirme (Amaç, Hedefler vb..)

13.30-14.00

Grup Çalışması 2- İş Paketleri Oluşturma

14.00-14.15

ARA

14.15-14.45

Grup Çalışması 3- Bütçe Oluşturulması

14.45-15.15

Hazırlanan Projelerin Değerlendirilmesi ve Sunulması