Yapay Zekâ Ekosistem 2023 Çağrısı Güncellendi

Güncelleme kapsamında Yapay Zeka Ekosistemi 2023 çağrısı tematik alanlarına Akıllı Eğitim Teknolojileri de eklendi.

Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirmeyi amaçlayan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısının ilki 2022 yılında açılmıştır. Bu çağrıya 22 Konsorsiyum proje başvurusu yapmıştır. Bu konsorsiyumların 10 tanesinin projesi toplam 17.957.609 TL bütçe ile desteklenmiştir. 01.10.2022 tarihi itibari ile tüm konsorsiyumlar proje faaliyetlerine başlamıştır.

Yapay zeka Ekosistem çağrısının ikincisi 1 Mayıs 2023 tarihinde açılacaktır.

2023 Yılı çağrısında Program kapsamında dört öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar:

(1) Akıllı Üretim Sistemleri,

(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,

(3) Finans Teknolojileri (E-Ticaret dahil),

(4) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik,

(5) Akıllı Eğitim Teknolojileri olarak belirlenmiştir.

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir.

Yapay Zekâ Enstitüsü geliştirilen çözümlerin temel entegrasyonuna destek olacak ve oluşacak bilgi birikiminin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasından sorumlu olacaktır.

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumlar başvuru öncesi bir iş birliği protokolünü imzalayacaklar ve başvuru esnasında TÜBİTAK’a sunacaklardır.

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 1 Mayıs 2023 - 31 Temmuz 2023 (saat 23:59) tarih aralığında alınacaktır.

Güncel çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.