Türkiye’nin TÜBİTAK Koordinasyonundaki Eureka Dönem Başkanlığı’nın İkinci Toplantısı İzmir’de Gerçekleşti

Dünyanın en büyük kamu Ar-Ge ve inovasyon ağı Eureka’nın 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yürütülecek olan Dönem Başkanlığı kapsamında, TÜBİTAK ev sahipliğinde İzmir’de ikinci genel kurul ve üst düzey ülke temsilcileri toplantıları gerçekleştirildi. Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan yönetiminde, 30’a yakın ülkenin temsilcileri ile Eureka Sekretaryası temsilcilerinin katıldığı organizasyonda yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa’da iş birliğinin geleceği masaya yatırıldı. Ardından Eureka toplantıları kapsamında ilk kez Eureka “World Cafe” Çalıştayı gerçekleştirildi. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik alternatif finansman kaynakları tartışıldı.

Türkiye’nin Dönem Başkanlığı'nda yapılan ikinci Eureka toplantısında ulusal proje koordinatörleri ve üst düzey ülke temsilcileri oturumları gerçekleştirildi. Oturumlarda Eureka uluslararası ağının yenilikçi firmalara sağladığı destekleri daha etkili hale getirecek fikirler masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra katılımcı ülkelerin temsilcileri ile ikili görüşmeler yapıldı.

Çalışmalar afet yardımı ve dayanıklılık için yenilikçi çözümlere öncülük edecek

Toplantılarda; Eureka’nın fon programlarından olan Eurostars kapsamında KOBİler tarafından gerçekleştirilen projelerin etkilerinin artırılması ve ülkelerin Eureka projelerine katılımının genişletilmesi, Brezilya’nın Eureka’ya asosiye üye olma sürecinin imza aşamasına getirilmesi konuları gündem başlıkları arasında yer aldı.

Türkiye’nin Dönem Başkanlığı kapsamında 2024 yılı içerisinde açılacak Eureka Afetlere Dirençlilik Çağrısı’na ilişkin düzenlemeler de istişare edildi. Gerçekleştirilen oturumda Ülkemizde de oldukça sık gerçekleşen doğa kaynaklı veya küresel boyutta insan kaynaklı afetlere karşı hazırlık, müdahale ve toparlanma süreçlerinin Eureka araçlarıyla nasıl desteklenebileceği konusunda çalışmalar yapılarak, Eureka Network çağrısına çıkılmasına karar verildi.

“Kritik alanlardaki teknolojilerin destekleneceği çağrılara yön veriyoruz”

Eureka'nın dünyanın en büyük kamu AR-GE ve inovasyon ağı olduğunu ve Türkiye’nin 3. kez dönem başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, “İzmir’deki network toplantısında kuantum gibi, hafif malzeme teknolojileri gibi kritik alanlarda önümüzdeki dönemde Eureka tarafından desteklenecek çağrıların şekillendirildiği konuları tartışıyoruz. Bu konularda ülkemizdeki başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmaların ve AR-GE merkezlerimizin yer almasına yönelik planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

İzmir’de gerçekleştirilen ikinci network toplantısının ardından Haziran ayında İstanbul’un ev sahipliği yapacağı bir network toplantısına ek olarak bir de küresel inovasyon zirvesi gerçekleştirileceğini belirten Doğan, “Haziran ayında gerçekleştireceğimiz küresel inovasyon zirvesi sonrasında Dönem Başkanlığımızı Haziran ayı sonu itibariyle Almanya-Kanada ortak dönem başkanlığına devretmiş olacağız." dedi.

Eureka Hakkında

Eureka, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan önemli bir uluslararası iş birliği platformu olarak biliniyor.

Eureka, 1985 yılında Türkiyenin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kuruldu. Zaman içerisinde Eureka ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla Kanada, Güney Kore, Singapur gibi ülkelerin de ağa dahil olmasıyla, üye sayısı 47ye yükseldi.

Türkiye, 1998-1999 ve 2012-2013 yılları arasında olmak üzere iki dönem Eureka Dönem Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Türkiyenin Eureka Kapsamındaki Faaliyetleri

1985ten bu yana Eurekada aktif bir şekilde faaliyet gösteren ve katılımı son yıllarda Eureka Ağı'nın diğer ülkelerine göre nispeten artan Türkiye, 2008-2023 yılları arasında 1746 projeye katılmış veya hâlihazırda katılmaktadır. Bu proje sayısı ile Eureka üyesi ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer almaktadır.