TÜBİTAK UME’den Sudan’a Metroloji Laboratvarları

TÜBİTAK UME ile Sudan Standartlar ve Metroloji Organizasyonu (SSMO) arasında “ Sıcaklık ve Nem Metroloji Laboratuvarının Kurulumu” ile “Medikal Kalibratörler için Kalibrasyon Sistemlerinin Kurulumu”  projeleri için anlaşmaya varıldı.

Metroloji alanında gelişmekte olan ülkelerle işbirliği açısından önemli bir halka olan toplam 1 milyon 135 bin USD değerindeki projede Sudan’a laboratuvar ve altyapı kurulmasının yanı sıra ve personele eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi de öngörülüyor.

İki ayrı alanda gerçekleştirilecek kurulum çalışmalarının ilki olan ve 24 ayda tamamlanması planlanan “Sıcaklık ve Nem Metroloji Laboratuvarının Kurulumu” projesi Sudan’a Nem alanında birinci ve ikinci seviye çiy-noktası ölçer ve bağıl nem ölçerlerin kalibrasyonlarına imkan verecek altyapıyı sağlayacak. Bu proje tamamlandığında, SSMO  -10 °C ile 70 °C sıcaklık aralığında ve 10 %rh ile 95 %rh bağıl nem aralığında, higrometrelerin ve hava sıcaklık ölçerlerin kalibrasyonlarını düşük belirsizlikle gerçekleştirme kapabilitesine ulaşacak.  SSMO ayrıca -30 °C ile 60 °C çiy noktası sıcaklık aralığında, birince seviye cihazlar olan çiy noktası ölçerlerin kalibrasyonlarını gerçekleştirme imkanına da sahip olacak.


Proje sonunda Sıcaklık laboratuarının kurulması ile birlikte SSMO, -40 °C ile 550 °C sıcaklık aralığında endüstriyel direnç termometrelerin, sayısal termometrelerin ısılçiftlerin, sıvı-cam termometrelerin ve sıcaklık-kontrollü hacimlerin kalibrasyonlarını düşük belirsizlikle gerçekleştirme yeteneğini kazanacak.

“Medikal Kalibratörler için Kalibrasyon Sistemlerinin Kurulumu” projesi ise, TUBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarı tarafından iki faz ve 2017-2019 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıl içinde gerçekleştirilecek. Bu proje, EKG dahil Hasta Simülatörü, Elektriksel Güvenlik Analizörü, Anestezik Ajanlar ve Oksijen Analizörü dahil Gaz Akış Analizörü, Puls/Oksimetre Analizörü, Küvez Analizörü, Teşhis Amaçlı Ultrason Kalibratörü, Fototerapi Radyometresi, Defibrilatör Analizörü, Elektro Cerrahi Analizörü, İnfüzyon Pompası Analizörü, NIBP Simülatörü, Akciğer Simülatörü, Basınç-Nem-Sıcaklık Ölçüm Sistemleri gibi üst düzey kalibratör, simülatör ve analizörlerin kurulumunu kapsıyor.

Her iki proje kapsamında da SSMO araştırmacılarına hem Türkiye’de hem de Sudan’da eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Anlaşma, ülkenin prestiji ve metrolojinin ülkemiz tarafından dünya coğrafyasına yaygınlaştırılması açısından da oldukça önemli bir gelişme niteliği taşıyor. Ayrıca gerçekleştirilecek bu ilk projelerin Sudan’a metrolojinin farklı alanlarında verilen diğer laboratuvar kurma tekliflerinin hayata geçirilmesi yönünde de başlangıç teşkil etmesi planlanıyor.

Türkiye ve TÜBİTAK UME’nin metroloji alanındaki uluslararası etkinliğinin gün geçtikçe arttığının bir kanıtı olan bu anlaşmanın yakın ve komşu coğrafyalardaki ülkelerle de kurulacak işbirliklerinin çoğaltılması bakımından da referans olması hedefleniyor.