Bilim İletişimini Artırmak İçin 863 Bilim Söyleşisi Gerçekleştirildi!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından toplumumuzda bilim farkındalığını artırmak ve bilimsel okuryazarlığı geliştirmek amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 300.000 öğrenciye ulaşılan Bilim Söyleşilerinde 15 Mart – 31 Mayıs tarihlerinde 129 üniversiteden 531 bilim insanının katılımıyla 72 ilde 92 ilkokul, 340 ortaokul, 372 lise, 58 bilim ve sanat merkezi ve 1 gençlik merkezi olmak üzere toplam 863 Bilim Söyleşileri etkinliği gerçekleştirildi.

2014 yılında başlatılan Bilim Söyleşileri, alanında uzman bilim insanlarını; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle bir araya getiren, yaklaşık 1 - 1,5 saatlik sunum ve soru-cevap bölümlerinden oluşan etkinliklerdir. Bilim Söyleşilerinde konuşmacılar, dinleyicilere basit bilimsel olguları fark etmelerini sağlamak, merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetiklemek hedeflenir.

Detaylı bilgi için: https://bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr