1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı İnternet Sitesi Açıldı

Teknoloji üretimi konusunda stratejik ihtiyaçlara odaklı, kümelenme modelini ön plana çıkaran Yükseköğretim kurumları, özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge birimlerinin iş birliği ile bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarının desteklendiği 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programının internet sayfasında, program hakkındaki bilgilere, duyurulara, etkinliklere, desteklenen platformların bilgilerine erişim imkânı sağlanmaktadır.

1004 Programına özel olarak tasarlanmış sayfa ile daha fazla etkileşim sağlanması ve işbirliği olanaklarının sunulması hedeflenmektedir.

Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil büyümeye hizmet eden Ar-Ge ve yenilik konularında yüksek teknoloji platformlarının kurulmasının amaçlandığı yeni çağrımız “Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Çağrısı” hakkındaki bilgiler ve duyurular da internet sayfasında yer almaktadır.

İnternet sayfasına 1004.tubitak.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.