TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile doktora öğrencilerine burs, proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi, özel sektör kuruluşlarına istihdam sağlanacaktır.Son başvuru: 28.9.2018

SANAYİDE TÜBİTAK DESTEKLİ DOKTORA DÖNEMİ

Çağrının Amacı: 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında

 • İhtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi,
 •  Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi,
 •  Üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi.

  Bursiyere ve İşverene Destek Miktarı:

 • İşbirliği modeline bağlı olarak özel sektör kuruluşlarına üç yıl boyunca yüzde 40 ila yüzde 60 oranında değişen  istihdam desteği

Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için aylık destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; rekabet öncesi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.

 • Program kapsamındaki doktora öğrencilerine en fazla beş yıl süreyle ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında da istihdam desteği alabilecekler.
 • Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi

İşbirliği Modeli:

 Üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği.

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun biraraya geldiği ortaklı projeler.
 • Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun biraraya geldiği ortaklı projeler.

 Bursiyerlerde Aranan Şartlar Nelerdir ?

 • Doktora eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler
 • Halen doktorasına devam eden  tez konusu  belirlenmemiş öğrenciler
 • Herhangi bir yerde çalışmayanlar
 • Sanayi kuruluşunda çalışan doktoralı personel

Projeye Kimler Başvurabilir ?

 • Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile
 • 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları

Son başvuru tarihi: 28.9.2018

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi

Başvuruları sürecindeki sorularınız ve detaylı bilgi için: arproged@okan.edu.trbilgi için: arproged@okan.edu.tr