Programlarımız

Intech-Cub Kuluçka Merkezi’nde Ön Kuluçka, Kuluçka ve Hızlandırma Programı olmak üzere üç adet Girişim Hızlandırma Programı bulunmaktadır.

Ön Kuluçka ve Kuluçka Programlarımıza https://forms.gle/Df64wJd6Qf9x1UJs9 adresinden başvuru yapılmaktadır.

Intech-Cub Ön Kuluçka Programı

Intech-Cub Ön Kuluçka Programı, teknoloji tabanlı iş fikri olan ve henüz şirketleşmemiş girişimcilerin başvuru yapabileceği bir programdır. Program süresi maksimum 12 ay (6+3+3) olup, yıl boyunca başvuruya açıktır.

Ön Kuluçka Programı kapsamında girişimcilere:

-Ofis alanı

-Alt yapı olanaklarına erişim

-Eğitimlere katılım

-Mentorluk desteği

-Endüstri ile etkileşim

-Fonlara ulaşım

-Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konularında bilgi edinme imkanları sağlanmaktadır.

Intech-Cub Kuluçka Programı

Intech-Cub Kuluçka Programı, startupların, ön kuluçka mezunlarının ve iş fikrinde belirli bir aşamaya gelmiş girişimcilerin başvuru yapabileceği bir programdır. Program süresi maksimum 12 ay (6+6) olup, yıl boyunca başvuruya açıktır.

Kuluçka Programı kapsamında girişimcilere:

-Ofis alanı

-Alt yapı olanaklarına erişim

-Eğitimlere katılım

-Teknik ve işletme mentorluk desteği

-Yurt içi ve yurt dışı kümelerle bağlantı sağlanması

-Yatırım buluşmalarına katılım

-Endüstri ile etkileşim

-Fonlara Ulaşım

-Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konularında bilgi edinme imkanları sağlanmaktadır.

Intech-Cub Hızlandırma Programı

Intech-Cub Hızlandırma Programı, MVP ya da prototipleri en az tamamlanma aşamasında/tamamlanmış olan startupların başvuru yapabileceği bir programdır. Program süresi maksimum 10 ay (6+4) olup, çağrı ile başvuruya açılmaktadır.

Hızlandırma Programı kapsamında girişimcilere:

-Ofis alanı

-Alt yapı olanaklarına erişim

-Eğitimlere katılım

-Yasal danışmanlık

-Teknik ve işletme mentorluk desteği

-Yurt içi ve yurt dışı kümelerle bağlantı sağlanması

- Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konularında bilgi edinme

-Yatırım buluşmalarına katılım

-Endüstri ile etkileşim

-Fonlara Ulaşım

-Çalıştaylara katılım ve sunum yapma imkanları sağlanmaktadır.

 

Undefined