TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Programı 2023 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2023 yılı ikili iş birliği çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında araştırma projeleri desteklenecektir. Söz konusu çağrı tüm tematik alanlara açıktır. Proje sürelerinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan bilim insanları ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden TÜBİTAK'a en geç 13 Haziran 2023, saat 17:30’a kadar gerçekleştirmeleri, Fransız proje ortaklarının ise Campus France’dan (https://www.campusfrance.org/fr/bosphore) temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa 13 Haziran 2023 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye çağrı metni ve çağrı web sayfasından ulaşılabilmektedir.