Belmont Forum İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 2. Çağrısı Açılıyor

Çağrı, iklim, çevre, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırmacıların yer aldığı ve iklim-çevre-sağlık alanlarının kesişiminde sorunların ele alındığı disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Belmont Forum bu çağrı için aşağıdaki üç temaya öncelik vermiş olup projeler Tema A'yı ve Tema B'yi ve/veya Tema C'yi içermek zorundadır:

Tema A: Çevresel davranış ve uygulamada karar bilimi (Decision-science of environmental behavior and implementation)

Tema B: Gıda, Çevre ve Biyolojik Güvenlik (Food, Environment and Biological Security)

Tema C: Ekosistemlere ve Popülasyonlara Yönelik İklim Riskleri (Climate Risks to Ecosystems & Populations)

Söz konusu çağrı kapsamında proje sunacak uluslararası konsorsiyumların en az 3 farklı çağrı ortağı ülkedeki kurum ya da kuruluşlardan oluşması gerekmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için tıklayınız.

1. Aşama uluslararası başvuru için son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2023

1. Aşama ulusal başvuru için son tarih: 21 Temmuz 2023

 

İlgili Kişi:

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Teslime Gülce Gürel

teslime.gurel@tubitak.gov.tr