2023 Yılı "KUTUP-1001" ve "KUTUP-Yabancı Araştırma Üssü Katılım" Çağrıları Kapsamında Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK-MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan "KUTUP-1001" ve "KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım" 2023 yılı çağrıları kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

 

Söz konusu çağrılara sunulan toplam 43 proje önerisinden 41’i bilimsel değerlendirme sürecine alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 16 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir. Desteklenen projelerin başlatılacağı zaman TÜBİTAK-MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından belirlenecektir.

 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.