Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme Çalıştayı - 12 Şubat 2016 Cuma günü yapılıyor

09:50-10:15 Açılış Konuşmaları
09:40-09:50 Prof. Dr. Şule KUT, Rektör
9:50-10:05 Erol Yanar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Strateji Geliştirme Başkanı
9:50-10:15 İstanbul Kalkınma Ajansı
10:15-12:50 Panel
Moderator: Prof. Dr. Nejat Tuncay, Proje Koordinatörü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
10:15-11:05 “ e-hike kümesi ve Akıllı ve Haberleşen Araç Kümesi ile ilişkisi” , Prof.Dr. Orhan Alankuş, ARPROGED Koordinatörü, e-hike Kümesi Koordinatörü
11:05-11:30 “ Küme Yönetimi ve Akıllı Araç Teknolojileri” , Mr. Nicolas Dattez, Mov’eo Cluster
11:30-11:50 “Türkiye Akıllı Ulaşım Stratejisi”, Aysu Müge Yeşil, Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı
11:50-12:10 “Akıllı Ulaşım Geleceği ”, Bosch ( Teyid bekleniyor)
12: 10-12:20 “TESID”
12:20-12:30 “YASAD ”
12:30-12:40 “TAYSAD”
12:40-12:50 Sorular
12:50-13:50 Öğle yemeği
13:50-14:10 Strateji Planı Çalıştayı açıklamaları
14:10-16:00 Stratejik Yol Haritası Çalışma Grupları Toplantıları
Group 1: Mobilite ve Ulaşım
Group 2: Çevre, Enerji ve Verimlilik
Group 3: Güvenli Ulaşım
Group 4: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Group 5 : Yenilikçi Yeni Ürün Önerileri (yaratıcı çalışma)