Faaliyetler

Araştırma Proje Geliştirme Direktörlüğü "ARPROGED Okan Üniversitesinin Stratejik Planı hedefleri kapsamında, araştırma sürecinin bütünsel bir mekanizma ile yönetilmesi amacı ile Ekim 2011’de kurulmuştur. Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi “ARPROGED”; 2015 yılı Ocak ayı itibariyle “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenmiş, 2018-2019 yıllarında aynı destek programında 2. defa desteklenmeye hak kazanmıştır.
ARPROGED, teknoloji transfer sürecini yürüten, üniversite ve endüstri arasında köprü görevini üstlenen birimdir. Hizmetlerimiz;

ARPROGED‘in Okan Üniversitesi araştırmacıları, öğrencileri ile girişimciler ve endüstriye sağladığı hizmetler aşağıdaki faaliyetlerden oluşmaktadır.

o Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
o Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
o Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)
o Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
o Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Türkçe