Buluş / Patent Başvuruları

Okan Üniversitesi TTO, Üniversite "Fikri Mülkiyet Kurulu" tarafından oluşturulan stratejiler çerçevesinde, Üniversite mensubu olan tüm araştırmacıların (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğrenciler), Üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "yeni yöntem", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması sürecinde tüm araştırmacılara destek vermektedir.

Araştırmacı ve buluşçulara, iş-birlikteliği yaptığı "çözüm ortakları" ile birlikte,

• Araştırmacıların buluşlarının ön-taramasının yapılması,

• Patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi

• Ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

 Ekteki Buluş Bildirim  Formunu doldurarak arproged@okan.edu.tr adresine iletiniz.

Türkçe