Araştırma

Okan Üniversitesi, toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi, öncü bir 'dünya üniversitesi' vizyonuyla sadece bilgiyi üreten olmayıp bunu aktarabilen ve ticari bir değere dönüştüren 4.kuşak Üniversite olma yolunda bilim, araştırma, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünü güçlendirme hedefindedir
Üniversitenin ana misyonlarından biri de üniversite bünyesinde yürütülen modern araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük etmektir. Topluma fayda sağlayan ve yaşam kalitesini arttıran araştırmalar gerçekleştirmeyi görev edinen Okan Üniversitesi, yeni bilgilerin keşfedilmesini ve üretilmesini teşvik etmektedir.
Üniversitemizde, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve 2014-2015 Eğitim öğretim yılında eğitime başlayan Tıp Fakültesi- Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere 8 Fakülte; Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu olmak üzere olmak üzere 2 Yüksekokul; Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olmak üzere 2 Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Konservatuvar ve Rektörlüğe bağlı Birimler bulunmaktadır. Bünyesindeki 89 akademik bölüm, 11 uygulama ve araştırma merkezi ve özgün araştırma yürüten çok sayıda laboratuvarda faaliyet gösteren araştırmacıları, nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir.
ARPROGED’İN ana stratejileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir,
Geleceğin konuları ve bölgesel sorunlara yönelik ana araştırma alanlarının belirlenmesi
Dünya çapında bir bilgi seviyesine ulaşmak için dünyadaki mükemmeliyet merkezleri ile ilişkiler kurulması (Örnek :Akıllı Ulaşımda ERTICO, Çevreci Araçlar için EGVIA)
Stratejik Araştırma Konseyi çalışmalarıyla Okan Üniversitesi’nin öncelikli stratejik ana araştırma alanları belirlenmiş ve bu alanlarda mükemmeliyet merkezleri kurularak küresel seviyede ileri teknoloji araştırmaları yürütülmesi, ilgili sektör ve kuruluşlar ile araştırmaların yapıldığı ve kümelenmelerin oluşturulduğu mükemmeliyet merkezlerinin entegrasyonu sağlanması hedeflenmektedir. Belirlenen Mükemmeliyet Merkezleri olarak Akıllı ve Çevreci Araçlar; Geosentetik Malzeme Alanları seçilmiştir.
Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ARPROGED) direk olarak Rektörlüğe bağlı organizasyonel yapılanma içinde araştırmacılara destek vermektedir. Okan Üniversitesi akademisyenlerinin üretmiş oldukları yenilikçi teknolojilerin sanayiye aktarılmasında etkin rol alan (ARPROGED), üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin tamamını Okan Üniversitesi adına yürütmektedir.

Türkçe