Genel Bilgilendirme Etkinliği (Çevrim içi) Ufuk Avrupa Yatay Konuları: 17 Aralık 2021, Etik ve Doğruluk

Sizleri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen çevrim içi Etik ve Doğruluk temalı Genel Bilgilendirme Etkinliğine davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programları kapsamında yeni ve oldukça önemli Ufuk Avrupa Yatay Konuları (Horizon Europe Cross Cutting Issues) hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik olacaktır. Etkinlik Ufuk Avrupa yatay konuları içinde yer alan Etik ve Doğruluk alanlarına yönelik aşağıdaki yaklaşımları inceleyecektir:

  • Ufuk Avrupa Yatay Konularına Yönelik Giriş
  • Bilim ve Sanayide Etik
  • Gelecekte ve Gelişen Teknolojilerde Etik
  • Ufuk Avrupa Proje Tekliflerinde Etik Kuralların Ele Alınması

Etkinliğin ana uzmanı ve konuşmacısı, Eindhoven Teknik Üniversitesi (TU/e) Tekno-Etik Profesörü, Leeds Üniversitesi ve Alan Turing Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Prof. Vincent Muller olup, kendisi yakın zamanda, Alexander von Humboldt Profesörlüğü ödülüne layık görülmüş, yapay zeka felsefesi üzerindeki çalışmalarının desteklenmesi adına 3,5 milyon Avroluk bir hibe almaya hak kazanmıştır.

Sizleri, 17 Aralık 2021 tarihinde Türkiye saati ile 13:25’te başlayıp 17:30’de bitecek olan çevrim içi etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Etkinlik dili İngilizcedir. Ayrıca etkinlik süresince İngilizceden Türkçeye simültane çeviri hizmeti sağlanıyor olacaktır.

Kayıt: Kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
https://docs.google.com/forms/d/105a7dXoYR_cWDeJX4N31kbDCCa7AnzXRSaDZpBss71c

*Etkinliğe katılım için ön kayıt gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Etkinliğimiz ücretsizdir. Lütfen kaydınızı önce ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştiriniz. Etkinliğin çevrim içi ortam bağlantı adresi (Zoom linki) etkinlikten üç gün önce kayıt yaptıranlar ile paylaşılacaktır. 

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie ve/veya s.dogrusoz@idi.ie e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.