GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Program Duyurusu

TÜBİTAK’ın yürütücü kuruluş olarak yer aldığı, UNIDO iş birliği ile yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı’nın (Global Cleantech Innovation Programme - GCIP) 2. Fazı kapsamında faaliyetler 2024 yılında da devam etmektedir. Programın diğer paydaşları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer almaktadır.  Projenin 2. fazında, hızlandırıcı ve yarışma ile temiz teknoloji çözümlerinin yenilikçi girişimcilere dönüştürülmesine ek olarak teknoloji doğrulama ve yatırıma hazırlık bileşenleri ile temiz teknoloji girişimcilerinin ulusal ve küresel pazara hazırlanmaları hedeflenmektedir.

Program kapsamında GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı başvuruları 1 Nisan 2024- 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Seçilen adaylar 2024 yılı, Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek GCIP Türkiye 2024 Ulusal Akademisi’ne davet edilecek ve Ağustos-Kasım 2024 tarihleri arasında eğitim ve mentorluk hizmetleri alarak temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir.

Başvuru alınacak kategoriler aşağıdaki gibidir:

  1. Enerji Verimliliği
  2. Yenilenebilir Enerji
  3. Atık Zenginleştirme
  4. Su Verimliliği
  5. Çevre Dostu Yapılar
  6. Ulaşım
  7. İleri Malzeme ve Kimyasallar 

GCIP 2024 Türkiye Hızlandırıcısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Kadın Girişimcilere Özel Destek!

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı’nda, temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik özelleşmiş hızlandırıcı faaliyetleri ile temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcilerimizin başarılarını artırmak hedeflenmektedir.

2024 GCIP Türkiye Hızlandırıcısında temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerimizin girişimleri kapsamında geliştirdikleri ürünlerin ticari performansının artırılması, yatırıma hazır hale gelmesi ve küresel pazara açılmaları amacıyla Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme modülü eklenmiştir. GCIP 2024 Hızlandırıcısına seçilen takımlar arasından seçilecek, kurucularından biri kadın veya en az bir üst düzey yöneticisi kadın olan takımlar bu modüle dahil edilebilecektir.

Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme Modülü altında, çok boyutlu bir değerlendirme ile girişimlerin yatırıma hazırlık seviyeleri uzmanlar tarafından değerlendirilecek, gelişime açık konularda takımların ihtiyaçlarına özel uzman mentörler atanacak, ustalık atölye çalışmaları ve yatırımcı buluşmaları gerçekleştirilecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliği içerisinde kadın girişimcilerimize aşağıdaki kategorilerde destek sağlanacaktır:  

Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

Yenilikçi Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

Genç Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme Modülü kapsamındaki tüm faaliyetler GCIP 2024 Türkiye Hızlandırıcısı ile eş zamanlı olarak yürütülecektir.

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcısı sonunda dereceye giren takımların temiz teknoloji alanındaki iş fikirleri çeşitli ödüller ile desteklenecektir.

Birincilik ödülü: 500.000 TL

İkincilik ödülü: 350.000 TL

Üçüncülük ödülü: 250.000 TL

Hızlandırıcı kapsamında finale kalan en başarılı 10 Takım TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden çeşitli avantajlar ile yararlanabilecektir.

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Başvuruları 1 Nisan 2024-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://gcip.tech/country/turkiye/ adresinden alınacaktır.