STARTUP HUKUKU ve TUBİTAK 1512 BİGG Hibe Destekleri Webinarı- 05 nisan 2022 saat: 14:00- 15:30

STARTUP HUKUKU ve TUBİTAK 1512 BİGG Hibe Destekleri Webinarı

 

Katılım linki: Microsoft Teams toplantısı

Bilgisayarınızda veya mobil uygulamanızda katılın

Toplantıya katılmak için buraya tıklayın

veya bu linki kullanınız:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA2M2ZlN2QtYTM0MC00MzgwLWJjNGMtMjIyYjZlNTFjMjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297fe3738-ce42-45b6-8c6b-3ac1a9294f48%22%2c%22Oid%22%3a%22254a5d31-1241-42a9-90ba-83b75f222e7a%22%7d

 

Konuşmacılar:         Dr. Öğr. Üyesi Cansu Topal,  Mehtap Kurtoğlu, ARPROGED Md.

 

Tarih/Saat: 5 Nisan 2022 – Saat: 14:00- 15:30

İçerik:

  • TUBİTAK 1512 BİGG Destekleri bilgilendirmesi
  • Startup Kavramı
  • Şirket Kuruluşu
  • Kuruluşun Temel Kavramları
  • Fikri Mülkiyet Kavramı
  • Marka Hukuku
  • Patent Hukuku
  • Bilgisayar Programlarının Hukuki Koruması