OKAN ÜNİVERSİTESİ TTO'su (ARPROGED)'in Teknoloji Transfer Modeli GOOD PRACTICE FOR TTO’S Kitabında yayınlamıştır.

OKAN ÜNİVERSİTESİ TTO'su (ARPROGED')in Teknololoji Transferi Örnek  Modeli GOOD PRACTICE FOR TTO’S Kitabında yayınlamıştır. 

Dosya: