Girişimcilere

Okan Üniversitesi öğrencilerin girişimciliğini desteklemek, istihdam sağlayıcı yeni iş alanları açılmasını sağlamak ve akademisyenler ile öğrencileri bilinçlendirmek için sektöründe  önde gelen firmaların tepe yöneticilerinin konuşmacı olarak yeraldığı 2017-2018 akademik yılında kredili seçmeli ‘’Girişimcilik’’ dersi mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerin ve kuluçkadan yararlanmak isteyen girişimcilerin üniversite yerleşkesinde 30 m2, Teknopark İstanbul’da 40 m2 olmak üzere kuluçka hizmetleri verebilmek için yer tahsisleri mevcuttur.

ARPROGED’e getirilen buluşlar arasından geliştirme ve ticarileşme potansiyeli olanlar için öncelikle kuluçka merkezinde olmak üzere, buluşun geliştirilmesine yönelik ortam ve ilgili araştırmacılara destek verilmektedir.


 

Türkçe