WAITRO 2024 Zirvesi Çin'de Düzenleniyor

Küresel İnovasyon Ailesi olarak kendini konumlandıran ve üye kuruluşları arasında fikir, bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmak ve teknolojik uygulamaların bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO)’nin 2024 yılı Zirvesi 13-15 Kasım 2024 tarihlerinde Çin’in Nanjing kentinde düzenlenecek.

WAITRO Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da açılış konuşmacısı olarak yer aldığı “İnovasyon’dan Etki’ye” ana temalı Zirve'ye Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, çok taraflı kuruluşlar, KOBİ'ler, kamu kurumları ve STK'lardan temsilciler katılım sağlayarak fonlayıcı kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurabilecek. Aynı zamanda, katılımcılar WAITRO Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grupları'nın üyesi olma, panel oturumları ve çalıştaylara katılarak, diğer araştırmacılar ve girişimcilerle de bir araya gelerek iş birliği geliştirme imkanına sahip olabilecek.

Zirve’de TÜBİTAK’ın da koordinasyonu ile Dijital ve Yeşil Dönüşüm, Afete Dayanıklı Şehirler ve Su ve Sanitasyon çalıştaylarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve girişimcilik oturumları da yer alacak.

WAITRO Zirvesi oturumları ve çalıştaylarına sınırlı katılımcı alınması dolayısıyla katılımcıların ön kayıtlarını aşağıdaki adresten yapmaları beklenmektedir:

https://waitro.org/event/waitro-summit-2024-nanjing-p-r-china/