TÜBİTAK – ASF Ortak Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Bilim Vakfı (Azerbaijan Science Foundation - ASF) arasında 05 Haziran 2023 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, Türk ve Azerbaycanlı sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Üniversitelerin ve Araştırma Merkezlerinin/Enstitülerinin, sanayi kuruluşlarının ortağı olarak projelere katılması mümkündür.

Bahse konu çağrı 24 Ağustos 2023 – 17 Kasım 2023 tarihlerini kapsamaktadır. Türk ortaklar başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi vasıtasıyla yapacaktır.

Çağrı Metni için lütfen tıklayınız.