Workshop

Haberleşen, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri ( CAEVS) Çalıştayı

  • Workshop
Değerli Katılımcılarımız, 10 Aralık 2019 Salı günü, İstanbul Okan Üniverstesi’nde, TÜBİTAK ve ERTICO Start-Up yetkililerinin de katılımı ile “ Haberleşen, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri (CAEVS) Çalıştayı " yapılacaktır.

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Yazma Çalıştayı

  • Workshop
09.30-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI ARPROGED Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü Prof.Dr.Orhan Alankuş 09.45-11.15 TÜBİTAK ARDEB Genel Bilgilendirme 1001 Öneri Formu ve Eklerinin Tanıtımı Online Başvuru Sistemi ARPROGED Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanları Deniz ÖZER ve Hande ÖZER ÖZARKUN 11.15-11.30 Ara 11.30-11.50 11.50-12.15 TÜBİTAK Proje Hazırlama Deneyim Paylaşımı Dr.Öğr.Üyesi Ahsanollah Beglarıgale Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

E-HikeLink Akıllı ve Çevreci Araç Kümelenme Çalıştayı

  • Workshop
Okan Üniversitesi E-Hike ve E-Hikelink Akıllı ve Çevreci Araçlar Kümelenme Çalıştayına ev sahipiliği yapıyor, 29.9.2017 Cuma Günü gerçekleşecek çalıştaya katılımlarınızı arproged@okan.edu.tr adresine bildirmenizi rica ederiz. Çalıştayda 13:00-14:45 arasında özellikle KOBİ ve Tedarikçilere yönelik olarak Akıllı ve Çevreci Araçlar konularında sürdürdükleri projelerini ve potansiyellerini katılımcılara aktarmaları için 10’ar dakikayı aşmayan sunuşlara yer verilecektir. Bu firmaların katılım teyidi sırasında sunuş yapmak istediklerini özellikle belirtmelerini rica ederiz.

Teknoloji Transferi Hızlandırma Projesi Kapsamında Okan Üniversitesi Girişimci Sunumları

  • Workshop
“Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi” Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde, fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda projenin yürütücüsü olan TTGV' den İş Geliştirme Lideri Doğan Taşkent ,Proje Yürütücüsü Deniz Bay

TUBİTAK Teydeb 1505 Üniversite-Endüstri İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi

  • Workshop
TUBİTAK Teydeb 1505 Üniversite-Endüstri İşbirliği Destek Programı Proje Hazırlama Eğitimi ; Program ana hatları ; •Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir. •1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir. •Azami destek süresi 24 aydır. •TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır.

EMEurope 2016 Çağrısı Bilgi Günü

  • Workshop
25 Kasım 2016 tarihinde Brüksel – Belçika’da düzenlenecek EMEurope 2016 Çağrısı Bilgi Günü’ne katılarak çağrı hakkında daha detaylı bilgi alabilir ve işbirliği fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Etkinlik hakkında detaylı bilgi https://www.electricmobilityeurope.eu/veranstaltung/event-1/ internet adresinde yer almaktadır. Ortak arama için Cordis (http://cordis.europa.eu/home_en.html) ve EEN (Enterprise Europe Network) partner search tool (http://een.ec.europa.eu) internet sitelerini de kullanabilirsiniz.

Uluslarası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

  • Workshop
OİB’nin desteği, OSD, OTEP ve TAYSAD ortaklığı ve SAE işbirliği ile 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı”, otomotiv sanayiinin mühendislik konularında atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayiindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası konu uzmanlarının görüşlerini teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Sayfalar

RSS - Workshop beslemesine abone olun.