Performance

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi

  • Performance
İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü ARPROGED’in (OKAN TTO) amaçlarından biri de akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilmeleri için eğitimler düzenlemektir. Akademisyenlere ilgili TÜBİTAK ARDEB programların son başvuru tarihinden önce yılda 2 kez düzenlenen TÜBİTAK ARDEB eğitimleri, panelist tecrübesi olan mentör akademisyenlerin de destekleriyle ARPROGED uzmanları tarafından verilmektedir. TÜBİTAK ARDEB destek programları hakkında bilgi vermek, 2020 1.dönem planlanan başvuru tarihi Mart 2020 olan TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Ara

İstanbul Okan Üniversitesi TTO 3-4 Mayıs 2019'da Türkiye İnovasyon Haftasında

  • Performance
Ülkemizde inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan, inovasyon denilince ilk akla gelen etkinlik “Türkiye İnovasyon Haftası”, bu yıl 03-04 Mayıs tarihlerinde İnovasyon ve Girişimcilik Dünyası'nın paydaşları ile buluşuyor.85.000 ihracatçının temsilcisi ve ihracatın tek yetkili kurumu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 7 yıldır “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliğini düzenliyoruz.

YENİLİKÇİ ARAYÜZ YAPILARI (YAY) PLATFORMU PROJESİ TOPLANTISI

  • Performance
Kurumumuzun da Ortaklar / iştirakçiler arasında yer aldığı “Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu” Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje ile Üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki Ara Yüz Yapılarının, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle işlevselliklerinin artırılmasına ve kapasitelerinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik bir işletme modeli geliştirilecektir.

Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme Çalıştayı

  • Performance
09:00-09:30 Kayıt 09:30-10:00Açılış Konuşmaları 09:50-10:00 Prof. Dr. Mustafa KOÇAK, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü 10:00-10:20 Prof. Dr. Orhan Alankuş, “Otonom Araçların Geleceği ve e-Hikelink “ ARPROGED Koordinatörü, e-Hike Kümesi Koordinatörü 10:20-10:50 Dimitris Margaritis, CERTH, CERTH Tanıtımı ve H2020 Projeleri 10:50-11:10 Ara 11:10-11:40 Sn. Serhat Melik, TÜBİTAK, NCP Transport, 2019 İlgi çağrılar ( Çevreci Araçlar ve Batarya Çağrıları) 11:40-12:10 Doç.Dr.

TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

  • Performance
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü tarafından Okan Üniversitesi doktora öğrencilerine ve araştırmacılara teorik, interaktif “TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi” verilecektir. Eğitim süresince; katılımcıların TÜBİTAK ARDEB Programı'na proje hazırlamaları konusunda eğitilmeleri,proje hazırlama kapasitelerinin ve TÜBİTAK ARDEB proje kültürlerinin artırılması hedeflenmektedir

Sayfalar

RSS - Performance beslemesine abone olun.