Endüstriye

Teknolojik gelişimlerin daha da önem kazandığı günümüz dünyasında bilgi en önemli yapı taşı olarak ortaya çıkmaktadır. Bilginin üretildiği en önemli yerlerin başında ise üniversiteler gelmektedir. Okan Üniversitesi de günümüz yenilikçi teknolojik gelişimlere fayda sağlayan bilginin üretilmesi amacıyla araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesini hedef alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Okan Üniversitesi akademisyenlerinin üretmiş oldukları yenilikçi teknolojilerin sanayiye aktarılmasında etkin rol alan Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü (ARPROGED), üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin tamamını Okan Üniversitesi adına yürütmektedir.

ARPROGED olarak üniversite-sanayi işbirliğine yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler kapsamında;

  • Sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit etmek

  • Belirlenen ihtiyaçları karşılayabilecek uygun akademisyeni belirlemek

  • İhtiyacı teknik olarak projelendirmek

  • Projenin hayat geçirilmesi sonrasında proje yönetimi alanında destek vermek

yer almaktadır.

ARPORGED faaliyetleri ile hedeflenen, karşılık güven ve anlayış ile uzun vadede sürdürülebilir, sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan, ortak olarak geliştirilen yeni teknolojilerin topluma aktarılabildiği ve her zaman gelişime açık üniversite-sanayi işbirliği sistematiğinin yaratılmasıdır.

“Sanayiye En Yakın Üniversite” sloganıyla araştırmalarına devam eden Okan Üniversitesi ile işbirliği yönelik her türlü fikir için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Türkçe