Okan Üniversitesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Buluşmaları

Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri:

1-Sanayi’de karşılaşılan problemlerin çözümüne destek,

2-ARGE fonlarına başvuru desteği

3-ARGE projesi hazırlık desteği

4-Teknoloji Transferi, doğru teknolojileri bulma

5-ARGE Merkezi kurulum desteği

6-Yeni teknoloji geliştirme

7-HORIZON 2020 ve diğer AB projelerine katılım desteği

8-Araştırma çalışmaları desteği

9-ARGE, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi konularında destek

10-Yenilikçi projeleri geliştirme ve ticarileştirme desteği

11-Patent ve fikri haklar desteği