2023 Yılı 1. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkan Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

2023 yılı 1. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler değerlendirilmiş; 131 projeden 102 proje önerisinin desteklenmesine, 6 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru imkanı verilen projeler için destek oranı 2022 yılı 2. döneminde sunulan projeler için %66,5 iken, 2023 yılı 1. döneminde sunulan projeler için %82,4’e yükselmiştir.

 

1001 programı kapsamında 2023 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı %17,3 iken, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerle birlikte destek oranı %24,3’ye yükselmiştir.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelist ve moderatörlerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.