Akademik Söyleşiler Ahmet Fahri Özok 'la devam ediyor.

Akademik Söyleşiler dizisi, akademisyen, araştırmacı ya da öğrencilerin, çözdükleri ya da çözemedikleri ama üzerinde çalıştıkları eğitim ya da araştırma problemleri ya da projeleri üzerine, akademik seminer biçiminde yapacakları sunuşları ve katılımcılarla yapılan tartışmaları içerir. Söyleşiler Mühendislik Fakültesi içinden ve dışından, dileyen tüm ilgililerin konuşmacı ya da izleyici olarak katılımına açıktır, çok disiplinli çalışmaları ve proje oluşturmayı destekleyici nitelikte olabilir. Her söyleşinin sonunda, sonraki ayın konuşmacısı belirlenir. Konuşmalar için yaklaşık 40 dk, tartışma için yaklaşık 20 dk önerilir. Söyleşiden sonra küçük bir çay ikramı vardır.