İSTKA Destekli Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Proje Toplantısı 25 Aralık'ta Okan Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşecektir.

 

13.30-13.50

 

KAYIT

 

13.50-15.50

Ev sahibi Ara Yüz Kuruluş Yetkilisi Hoşgeldiniz Konuşması
İSTKA Temsilcisi Hoşgeldiniz Konuşması
Proje Kısa Tanıtımı

Ev sahibi Ara Yüz Kuruluş Üst Düzey Yetkilisinin  Konuşması
Müşteri / Paydaş Beklentileri Oturumu

 

15.50-16.20

 

 

Avrupa ve Türkiye’deki Ar-Ge Destek Sistemi H2020 ve Ötesi

Konuşmacı-Prof.Dr.Orhan Alankuş

ARPROGED Koordinatörü- Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi- e-hike Kümesi Koordinatörü

 

16.20-16.30

 

Soru-Cevap

 

Kurumumuzun da Ortaklar / iştirakçiler arasında yer aldığı “Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu” Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.  Proje ile Üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki Ara Yüz Yapılarının, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle işlevselliklerinin artırılmasına ve kapasitelerinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik bir işletme modeli geliştirilecektir. Bu sayede, Ara Yüz Yapılarının hizmet ağlarındaki sanayi kuruluşlarının, katma değeri yüksek ürün üretmeleri, teknoloji tabanlı rekabet yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilik kapasitelerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Projenin açılış Toplantısı 03 Aralık 2018 tarihinde yürütücü kurum olan Marmara Üniversitesi’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ve proje ortak ve iştirakçi kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin teşrifleri ile gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuz paydaşlarını ve müşterilerinin katılımı ile bir Proje Tanıtım Etkinliği yapacaktır. Etkinlikte YAY PLATFORMU tanıtılacak ve davetlilerden proje kapsamında gerçekleştirilecek “Arayüz Kurumlardan Paydaş Beklentilerine İlişkin Anketi” nin hazırlanmasına yönelik görüş alınacaktır.

Paydaşımız olarak 25 Aralık Salı  günü  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr.Şule Kut Konferans  salonunda gerçekleştirilecek olana “Yenilikçi Arayüz Yapıları YAY Platformu” tanıtım ve görüş alışverişi toplantımıza katılımınız bizlere güç katacaktır.

 

 

 

 

 

Dosya: