BİGGSTEP- YEŞİL BÜYÜME - TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Çağrısı

 

İstanbul Okan Üniversitesi, BİGGSTEP adı ile, Akıllı Ulaşım tematik alanı başta olmak üzere” YEŞİL BÜYÜME” ye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında TÜBITAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer almaktadır.

TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı kapsamında  teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerinden alacağımız başvurular kapsamında, aşağıda belirtilen Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek olup son başvuru tarihi  30 Ekim 2021’ dir.

  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
  • İklim değişikliği Çevre ve Biyoçeşitlilik
  • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
  • Temiz Erişilebilir ve Güvenli Enerji
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım

OPINA Projemiz ile kurulacak alt yapı ve Türkiye’den tek üniversite olarak üyesi olduğumuz  ERTICO- ITS Europe European Road Transport Telematics Implemantation Coordination), 2Zero (Towards Zero Emission Road Transport -The European Green Vehicles Initiative Association), CCAM ( Connected, Cooperative and Automated Mobility Association)  ve BEPA(The Batteries European Partnership Association) ağları da, güçlü uluslararası ortaklar ve paydaşlarla ulaşım için akıllı sistemler ile ilgili çalışan teknolojik girişimci adaylarına avantajlar sağlayacaktır.

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir:

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
  • TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin BiGG STEP programı, iş fikri sahibi ekiplere, OPINA projemiz ile ilgili altyapı  desteklerinin yanında, ofis imkânı, ücretsiz eğitim, mentör ve danışmanlıklar, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları ve ön prototip, laboratuvar altyapısı kullanım imkanları da sağlayacaktır.

Nasıl Başvurulur?

 Proje başvurunuz için buradan ilgili forma ulaşabilirsiniz..

Sorularınız için arproged@okan.edu.tr adresine ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK'ın BiGG programı web sayfası için tıklayınız. 

Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 

İstanbul Okan Üniversitesi- ARPROGED- BİGGSTEP Proje Ekibi

Dosya: