Türk-İngiliz Bilim Ve İnovasyon Yılı Kapanış Etkinliği Düzenlendi

Mart 2015’te Ankara’da gerçekleştirilen açılış etkinliği ile başlatılan “Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” 9 Mart 2016 tarihinde İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Kapanış Etkinliği ile sona erdi.
 
Kapanış etkinliğine, her iki ülkeden araştırma kuruluşu, özel sektör, üniversite ve sanayi temsilcileri ile araştırmacılar katılırken açılış konuşmalarını ülkemizi temsilen Kurumumuz Başkanı Sn. Prof. Dr. A. Arif ERGİN gerçekleştirdi.
 
Sn. Prof. Dr. ERGİN konuşmasında, uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerinde artık bir paradigma değişimi gözlendiğini ve bunun sonucunda, inovasyonun uluslararası işbirliklerinin önemli bir bileşeni haline gelmeye başladığına değindi. Sn. ERGİN ayrıca, ülkemizde bilim ve teknolojiye yönelik varolan güçlü siyasi destek, dinamik insan kaynağı, etkin ve gelişime açık altyapı ile iyi işleyen bir uluslararası ağ geliştirebilmiş olması sayesinde Türkiye’nin dünya arenasında nitelikli işbirlikleri kurmak için aranan bir ortak olarak gündeme geldiğini belirtti. Bunun en yakın örneği olarak da İngiltere ile başlatılmış olan işbirliklerini ve iki ülke arasında gelecek dönemde yapılması plananlan çalışmaları gösterdi.
 
Etkinlikte aynı zamanda Ufuk2020 kapsamında 5G ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies) alanlarında Kurumumuz Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı AB Çerçeve Programları Müdürlüğü’nün önderliğinde bir çalıştay düzenlendi. Bu alanlarda çalışmakta olan Türk ve İngiliz akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek ortak proje çalışmalarına dair görüşmeler gerçekleştirdi.
 
Seremoni kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise Kurumumuz ve İngiltere’deki paydaş kurumlar arasında gerçekleştirilen Yürütme Komitesi toplantısı oldu. Komite’de, Kurumumuz ile paydaşları arasında Türk-İngiliz Bilim ve İnovasyon Yılı süresince gerçekleştirilen çalışmalar ve 2021 yılına kadar devam edecek olan Katip Çelebi-Newton Fonu kapsamında yapılacak işbirlikleri görüşüldü.
 
Bunların yanı sıra, Bilim ve İnovasyon Yılı’nın kapanışı vesilesiyle 7-11 Mart 2016 haftası boyunca Kurumumuz tarafınca daha birçok etkinlik ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Research Councils UK (RCUK) ile Ortak Proje Değerlendirme Paneli, İngiltere’deki çeşitli bilim ve teknoloji kampüsleri ile kuluçka merkezlerine ziyaret, Türk rektörler ile İngiltere Yüksek Öğretim Enstitüsü üst yünetimi arasında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları ve Kurumumuz ile Rolls Royce arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme ile ziyaret bunlardan en önde gelenleri idi.