TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

TRANSCAN-3, ulusal ve bölgesel translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin amacı, temel araştırmadan tedaviye translasyonel kanser araştırmalarını destekleyerek Avrupa çapında kanserin teşhis, tedavi ve bakımının kolaylaştırılmasıdır.

TRANSCAN-3 projesi 2023 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2023) “Kanser Epigenetiği Üzerine Translasyonel Araştırmalar” olarak belirlenmiştir. Çağrının hedefi, kanser epigenetiğinin daha iyi anlaşılmasına dayalı yeni yaklaşımların geliştirilmesi yoluyla kanserlerin tespiti, teşhisi, prognozu ve tedavisinin etkinliğini artırmaktır. Çağrıya sunulacak olan projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 2 ana hedef ve alt hedeflerden en az birini kapsaması beklenmektedir.

Hedef 1: Epigenetiğin kanserin başlaması ve ilerlemesindeki rolü. Bu çalışmalar, kanserlerin tespitini, tanısını, prognozunu veya tedavilere yanıtı iyileştirmek için yeni biyobelirteçleri doğrulamayı amaçlayabilir.

Hedef 2: Kanserin ilerlemesini sınırlamak, relapsı/nüksetmeyi önlemek, mevcut kanser önleyici tedavilerin etkinliğini artırmak veya toksisitesini azaltmak için yeni epigenetik tabanlı terapötik stratejilerin doğrulanması.

TRANSCAN-3 Projesi 2023 Yılı Çağrısına ülkemizden yapılan başvurularda, Türkiye’de yerleşik kuruluşlar ve araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

İki aşamalı başvuru alınacak olan TRANSCAN-3 2023 yılı çağrısının uluslararası 1. aşama son başvuru tarihi 21 Temmuz 2023 (12:00 CEST) dir. Çağrıya sunulacak proje önerileri için oluşturulan konsorsiyumun en az 3 farklı TRANSCAN-3 paydaşı ülkeden minimum 3, maksimum 6 proje partneri (koordinatör dahil) içerimesi gerekmektedir. Projede Macaristan, Letonya, Slovakya veya Türkiye’den partner yer alıyorsa maksimum partner sayısı 7’ye çıkarılabilir.

Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun, Uluslararası Ortak Çağrı Sekretaryasına (JCS) online sistem üzerinden (https://ptoutline.eu/app/transcan2023) yapılması gerekmektedir. Uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden 1. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarını detaylı bir şekilde içeren Çağrı Duyurusu metninin incelenmesi önemlidir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Başvuru Koşulları ve TRANSCAN-3 hakkında bilgi için:

Özge Gözay Özdede

UİDB AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

E-mail: ozge.gozay@tubitak.gov.tr

 

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Kamil Öncü Şen

UPAG Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu

E-mail: oncu.sen@tubitak.gov.tr