Performance

Mühendislik Fakültesinde " Akademik Söyleşiler "

  • Performance
Akademik Söyleşiler dizisi, akademisyen, araştırmacı ya da öğrencilerin, çözdükleri ya da çözemedikleri ama üzerinde çalıştıkları eğitim ya da araştırma problemleri ya da projeleri üzerine, akademik seminer biçiminde yapacakları sunuşları ve katılımcılarla yapılan tartışmaları içerir. Söyleşiler Mühendislik Fakültesi içinden ve dışından, dileyen tüm ilgililerin konuşmacı ya da izleyici olarak katılımına açıktır. Her söyleşinin sonunda, sonraki ayın konuşmacısı belirlenir. Konuşmalar için yaklaşık 40 dk, tartışma için yaklaşık 20 dk önerilir.

Murat Özanlar ile Fikirden Ticarileşmeye Giden Yol Eğitimi

  • Performance
Murat Özanlar; fikirden ticarileşmeye giden yolda girişimcilik tecrübeleri paylaştı. “ Girişimci olabilmek için 3 temel şart vardır; para, ekip ve kurumsal tecrübe. Hepsinin bir bütündür ve tekinin yokluğunda girişimci olunamaz. Ekipte en az 3 kişi olmalı ve en az bir proje yöneticisi, finans ve satış birimlerinden bir eleman gerekmektedir. Girişimcinin insan kaynakları ve satış bilgisi mutlaka olmalıdır.

3. Dünya Otomotiv Konferansı ve Sergisi.

  • Performance
Tartışılacak Başlıklar: Dünya’dan Mega Trendler ve Türkiye’deki Otomotiv Sektörüne Etkileri Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve Üretimin Geleceği AB Gümrük Birliğinde Yeni Düzenlemeler ve Transatlantik (TTIP) Ortaklık Senaryoları Iran Otomotiv Sektöründen Gelişmeler Tedarik Zinciri ve Lojistik Trendleri Akıllı Ulaşım Elektrikli Araçların Türkiye’de Geleceği ve Dünya’dan trendler Sürücüsüz ve Haberleşen Araç Teknolojileri

7.Karayolu Trafik Güvenliği ve Sempozyum - Fuarı

  • Performance
Etkinliğin Hedefleri: • Trafik ve Güvenlik Çerçevesinde Kamu Kuruluşu yöneticileri ve özel sektör paydaşlarıyla görüşme ve işbirliği geliştirme imkânı sağlamak. • Yeni pazarlar oluşturma fırsatı ve marka bilinirliğini artırma imkânı sağlamak. • Sektör sorunları tartışılarak, Pazar ilişkin çözümlerin söz sahibi taraflarla çözümlerin geliştirildiği bir ortam sağlamak. • Birçok Firma yetkilisi ile görüşme ve B2B görüşmeler, networking imkânı sağlamak

Sayfalar

RSS - Performance beslemesine abone olun.