Performance

Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme Çalıştayı

  • Performance
09:00-09:30 Kayıt 09:30-10:00Açılış Konuşmaları 09:50-10:00 Prof. Dr. Mustafa KOÇAK, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü 10:00-10:20 Prof. Dr. Orhan Alankuş, “Otonom Araçların Geleceği ve e-Hikelink “ ARPROGED Koordinatörü, e-Hike Kümesi Koordinatörü 10:20-10:50 Dimitris Margaritis, CERTH, CERTH Tanıtımı ve H2020 Projeleri 10:50-11:10 Ara 11:10-11:40 Sn. Serhat Melik, TÜBİTAK, NCP Transport, 2019 İlgi çağrılar ( Çevreci Araçlar ve Batarya Çağrıları) 11:40-12:10 Doç.Dr.

TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

  • Performance
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü tarafından Okan Üniversitesi doktora öğrencilerine ve araştırmacılara teorik, interaktif “TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi” verilecektir. Eğitim süresince; katılımcıların TÜBİTAK ARDEB Programı'na proje hazırlamaları konusunda eğitilmeleri,proje hazırlama kapasitelerinin ve TÜBİTAK ARDEB proje kültürlerinin artırılması hedeflenmektedir

Sayfalar

RSS - Performance beslemesine abone olun.