Türkiye'nin İlk Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı olan BİGG Yatırım Programının 2024-2 Çağrısı Yeniliklerle Devam Ediyor!

1812 - TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı - 2024-2 BİGG Yatırım çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından  %3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacaktır.    

Eş yatırım alan iş planları hızlı destek uygulamasından faydalanabilecektir. Bu doğrultuda Uygulayıcı kuruluş veya kendi aralarındaki sözleşmeye göre uygulayıcı kuruluş adına hareket eden tüzel kişiler, 1812-TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde girişimlere TÜBİTAK BİGG Fonu ile beraber eş yatırım yapabilecektir. Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için ayrıca panel değerlendirmesi yapılmadan Mükemmeliyet Mührü verilmesi hususu BiGG Yatırım Fonu görüşü alınarak Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlık tarafından karara bağlanacaktır. Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için çağrıya yapılan tüm iş planı başvurularının değerlendirmelerinin tamamlanması beklenmeyecektir.

 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (Global Cleantech Innovation Programme-GCIP) kapsamında girişimlere ek yatırım da yapılabilecektir.

 

GCIP Türkiye Hızlandırıcı programlarında ilk 10’a kalan finalist takımlara 5 ek ödül puanı verilecektir.

1. Aşama İş fikri başvuruları 6 Mayıs 2024 – 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında linkte yer alan 149 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştireceklerdir. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından 2. Aşamaya geçmesi onaylanan iş planları 2 Temmuz 2024 – 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK’a sunulabilecektir. BiGG Uygulayıcı Kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile altı tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecekler. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

2025 yılı içerisinde 1812–TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında açılması öngörülen birinci  BiGG Yatırım Çağrısının taslak takvimi de bu çağrıda duyurulmuştur.