Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024 Yılı Çağrısı Ulusal Süreç Dokümanı Yayınlandı!

Hayvan Sağlığı ve Refahı konulu EUPAHW, Ufuk Avrupa alt alanlarından "Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Kümesi" alanı kapsamında desteklenmekte olan ve ülkemiz adına TÜBİTAK'ın da üye olarak yer aldığı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 30 farklı fonlama kuruluşunun ve 60 Araştırma Merkezi ve Bakanlığın bir araya gelerek oluşturduğu bir Avrupa Ortaklığıdır. EUPAHW Ortaklığı; öncelikle gıda güvenliğine ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunacaktır. Ayrıca, EUPAHW, daha sürdürülebilir hayvancılık ve su ürünleri sektörlerine katkıda bulunarak, bu sektörlerin daha fazla ekonomik büyümesini ve kırsal kalkınmaya destek olmayı, su ve kara kaynaklarının daha sürdürülebilir kullanımına destek vermeyi amaçlamaktadır. EUPAHW projesi 2024 yılı proje çağrısı 08/05/2024 tarihi itibariyle açılmıştır.

Çağrı Kapsamı:

Açılan bu çağrı yeni ve gelişmiş teknolojiler geliştirmeye yönelik yenilikçi araştırmaları destekleyerek ve hem karada hem de suda yaşayan hayvanların hayvan sağlığı ve refahı konularında önleme, tespit, değerlendirme ve yönetim ile ilgili temel ve sosyoekonomik bilim sorularını ele alarak hayvan sağlığını ve refahını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandasına (SRIA) ortaklık kapsamında aşağıda belirtilen çağrı konularındaki projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

Konu 1: Hayvan Sağlığı ve Refahında Önleme, Tespit Etme, Değerlendirme ve Yönetime Yönelik Yeni Teknolojiler

● Sağlığın genomik boyutta takibinden ve gelişmiş hastalık teşhis yöntemlerinden yeni veya geliştirilmiş aşılara ve aşı platformlarına kadar değişen teknolojiler,

● Hayvan refahını izlemeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan yeni teknolojilerin geliştirilmesi, örneğin sensörlerin, karar destek araçlarının veya yenilikçi hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinin oluşturulması

Konu 2: Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Temel Araştırma

Öncelikli patojenler (önemli ekonomik kayıplardan veya insanlara bulaşma riskinin yüksek olmasından sorumlu bakteriler, parazitler, virüsler, mantarlar veya prionlar), konakçı mikrobiyomu ile etkileşimler, teşhisler, immünoloji ve refah göstergelerinin (normal davranış, olumlu duygusal durum, termal konfor, hareket kolaylığı, hastalığın olmaması) hakkında yeni bilgiler sunabilecek araştırmalar

Konu 3: Hayvan Sağlığı ve Refahı ve Toplum

Patojenlerin, yeni teknolojilerin veya iyileştirilmiş hayvan refahının çiftçileri, balıkçıları, su ürünleri yetiştiricilerini, tüketicileri veya üretim zincirini nasıl etkileyebileceğini inceleyen sosyal, ekonomik veya etik çalışmalar

Biyogüvenlik, refah algısı ve talep üzerindeki etkiler ile ilgili insan davranışlarına odaklanan çalışmalar ve çiftçiler ve üreticilerle iletişimi de kapsayan hayvan sağlığı ve refahı farkındalığını ve tanınmasını geliştirecek araştırmalar (yani politikaların kabul edilebilirliği, sürdürülebilir üretime geçişi kolaylaştırma).

Bu çağrı, ulusal ve bölgesel düzenlemeler kapsamında özel sektörden ortakları içerebilecek başvuruları teşvik etmektedir.

Ancak, temel olarak aşağıdaki konulara odaklanan araştırmalar çağrı kapsamında değildir:

 

● İnsan sağlığının iyileştirilmesi

● Refakatçi hayvanlar

● Gıda kaynaklı patojenler

● AMR özellikle halk/insan sağlığına odaklanıyor

● Hayvan sağlığı ve/veya refahını entegre etmeyen sosyo-ekonomik projeler

● Yeni antimikrobiyallerin geliştirilmesi

 

Çağrı hakkında daha detaylı bilgiye www.eupahw.eu  adresinden ulaşılabilir.

 

Çağrı ile ilgili uluslararası bilgilendirme webinarı 14.05.2024 tarihinde, saat 11:00’da gerçekleşecektir, aşağıdaki linkten webinara erişim sağlayabilirsiniz.

https://ptj-fzj.webex.com/ptj-fzj-en/j.php?MTID=m669724cf438b8df889daeecf7915753d

 

Ayrıca Türkiye’deki araştırmacılar için 20.05.2024 tarihinde, saat 10:00’da düzenlenecek olan bilgi gününe kayıt yaptırmak için https://forms.gle/JvkkzbzmKKqxVwGE7 adresinde yer alan kayıt formunu doldurabilirsiniz.

 

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Not: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) çağrının fonlayıcı kuruluşlarından biridir bu sebeple TAGEM ve bağlı enstitülerden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Çağrı Takvimi

 

Aşama

Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

08.05.2024

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları, https://eupahw.ptj.de/adresinden yapılmalıdır)

08.07.2024

(14:00, CEST)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

 

12.07.2024

 (TSİ: 23.59)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

15.07.2024

 (TSİ: 23.59)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının Konsorsiyum tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

 

Kasım 2024

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

04.02.2025

(14:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Haziran 2025

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin başlaması

Projelerin başlama tarihi

Temmuz-Aralık 2025

  • Tüm ortakların temsil edildiği uluslararası çağrının Yürütme Kurulu’nun takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aynı şekilde TÜBİTAK tarafından ulusal başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

* Uluslararası programın/projenin yürütülmesinden sorumlu TÜBİTAK Birimi tarafından belirlenecek 2. aşama ulusal başvuru son tarihi proje yürütücülerine bildirilecektir.

 

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Hatice Mahur TURAN

ARDEB Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

E-posta: mahur.turan@tubitak.gov.tr

 

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Ersin TURAN

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

E-posta: ersin.turan@tubitak.gov.tr