2566 TÜBİTAK - Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı Deprem Araştırmaları Çağrısı Açıldı

"2566 TÜBİTAK - Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında Türkiye ve Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

İşbirliği araştırma alanları:

  • Afet Sonrası Atık Yönetimi, Güvenli Yıkım ve Yapı Atıkları İçin Çevreci Bertaraf ve Geri Dönüşüm Teknolojileri
  • Sismik İzolasyona Yönelik Yenilikçi İnşaat Modelleri, Mimari Tasarımlara Yönelik Mühendislik Çözümleri, İleri Mühendislik Malzeme Teknolojileri ve Afet Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları
  • Depremin Sosyo-Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Yaygın Etkileri
  • Deprem Mühendisliğine Yönelik Dijital Teknolojiler: Merkezi Afet Yönetimi için Ulusal Telsiz İletişim Ağının Geliştirilmesi ve Entegre Gerçek Zamanlı Afet Yönetimi Bilgi Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
  • Kapsamlı Senaryo, Öngörü ve Analiz Çalışmaları
  • Afet Sırasında ve Sonrasında Arama-Kurtarma Operasyonlarının Hız ve Etkinliğinin Artırılmasına ve Enkaz Altı Canlı Tespitine Doğrudan Katkı Yapabilecek İleri Teknolojik Çözüm ve Sistemlerin Geliştirilmesi

Son Başvuru Tarihi: 18 Mayıs 2023, 17:00

Çağrı ile ilgili tüm bilgiyi içeren ortak çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye'deki proje ortaklarının 2566 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Çin’deki proje ortakları http://grants.nsfc.gov.cn/egrantweb/ adresinden başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı melike.sevimli@tubitak.gov.tr ve shenjie@nsfc.gov.cn e-posta adreslerine iletebilirsiniz.